Systemy smart home i instalowanie zintegrowanej automatyki budynkowej stają się coraz powszechniejsze zarówno w nowych, jak i w już wybudowanych domach. Jakie są najważniejsze założenia inteligentnego budownictwa? Czym różni się ono od tradycyjnej architektury?

Czym właściwie jest inteligentny dom

W zasadzie trudno jest jasno zdefiniować, czym tak naprawdę jest (a jeszcze trudniej, czym nie jest) inteligentny dom. Według Europejskiej Grupy Inteligentnego Budownictwa (EIBG, European Intelligent Building Group), inteligentny budynek to taki, który maksymalizuje efektywność działań użytkowników go wykorzystujących i pozwala na sprawne zarządzanie zasobami przy minimalnych kosztach eksploatacji. Jak widać, jest to dosyć pojemna definicja, dlatego w potocznym rozumieniu inteligentnym domem określa się zazwyczaj po prostu budynek mieszkalny, w którym znajduje się centralnie sterowany system automatyki lub kilka takich systemów (niezależnych od siebie). Zwykło się przyjmować, że automatyzacja w inteligentnym domu musi obejmować przynajmniej dwie instalacje – czyli na przykład samo zdalnie sterowane oświetlenie to zbyt mało.

(Nie) krótka historia inteligentnego budownictwa

Samo pojęcie inteligentnego budynku (z angielskiego: smart building) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest używane do określania wysoce zaawansowanych technologicznie, zautomatyzowanych budynków (także przemysłowych, handlowych etc.) już od lat 80. XX wieku. Rosnący stopień automatyzacji doprowadził wówczas do powstania pierwszych scentralizowanych systemów obsługi budynków, na przykład HVAC (sterowanie wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem). Od tego czasu technologia smart home stale się rozwijała, umożliwiając tworzenie coraz bardziej zaawansowanych struktur. Obecnie standardem są systemy, które pozwalają na sterowanie większością istotnych instalacji w budynku oraz zdalne kontrolowanie (na przykład za pomocą odpowiedniej aplikacji na urządzenia mobilne lub z poziomu przeglądarki internetowej).

Esencjonalne zasady inteligentnego budownictwa

Inteligentne domy mają za zadanie przede wszystkim zwiększyć komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a także zminimalizować ewentualny negatywny wpływ na środowisko naturalne. W tym celu wykorzystuje się różne środki, przede wszystkim centralnie zarządzane systemy automatyki domowej.

Zwiększenie komfortu

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed inteligentnym budownictwem jest zwiększenie komfortu przebywających na terenie budynku osób. W tym celu instalacje smart home projektowane są tak, by wykonywanie codziennych czynności w domu wyposażonym w taki system było jak najprostsze i jak najprzyjemniejsze. Dobrym przykładem może być instalacja grzewcza – inteligentne ogrzewanie samo uruchamia się i wyłącza w zależności od potrzeb, na podstawie zaprogramowanych schematów oraz analizy danych pobranych z otoczenia. Taki sposób działania przekłada się bezpośrednio na niższe koszty eksploatacji inteligentnych domów w porównaniu z tradycyjnym budownictwem wyposażonym w podobne struktury.

Oszczędność

Urządzenia i instalacje w inteligentnych budynkach uruchamiają się wyłącznie wtedy, gdy są naprawdę potrzebne (na przykład na podstawie odczytu danych z czujników). Dlatego zużycie energii elektrycznej, wody i innych mediów może być znacznie niższe. Przekłada się to na mniejsze koszty utrzymania, ale również zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.

Ekologiczność

Optymalizacja zużycia prądu i innych mediów w inteligentnym domu pozwala sprawić, by mógł on stać się znacznie bardziej „zielonym” rozwiązaniem niż tradycyjne budynki mieszkalne. Ponadto wiele inteligentnych domów może zostać dodatkowo wyposażonych w specjalne instalacje dedykowane ochronie środowiska – na przykład miniaturową oczyszczalnię ścieków, inteligentny licznik wody i prądu czy panele fotowoltaiczne.

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Budynek, w którym wszystkie istotne instalacje zbierają dane z otoczenia i komunikują się ze sobą, może zapewnić mieszkańcom znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa. System smart home może obejmować szeroki zakres elementów, między innymi instalację przeciwpożarową (w tym czujniki temperatury i dymu, system powiadamiania czy instalację gaszącą i oddymiającą), systemy antywłamaniowe (kontrola dostępu do rolet, bram, okien i drzwi, zamki, alarmy, czujniki ruchu, symulacja obecności, monitoring IP), czujniki zalania, elektroniczny nadzór nad dziećmi i zwierzętami oraz wiele innych z dziedziny ochrony zdrowia, życia i mienia.

Interaktywność i uczenie się

Ważnym założeniem w kontekście inteligentnego domu jest jego zdolność do reagowania na zmieniające się warunki w otoczeniu i umiejętność uczenia się. Dzięki temu system może jeszcze lepiej odpowiadać potrzebom użytkowników, a także sprawniej gospodarować zużyciem energii i działaniem poszczególnych elementów instalacji. Dane z otoczenia są zbierane przy pomocy czujników i analizowane przez moduły sterujące. Pozwala to systemowi zareagować na wydarzenie na podstawie wcześniej zaprogramowanych nastaw (na przykład zgasić światło, gdy mieszkańcy opuszczą pomieszczenie).

Jak największa autonomiczność

Naturalną konsekwencją umiejętności reagowania i uczenia się przez system jest zmniejszenie konieczności ingerowania w jego działanie przez użytkowników. Dzięki temu korzystanie z inteligentnego budynku jest łatwiejsze, przyjemniejsze i przede wszystkim mniej czasochłonne, ponieważ wiele czynności odbywa się automatycznie.

Centralne sterowanie

Podłączenie wszystkich instalacji inteligentnego budynku do centralnego modułu sterowania pozwala zoptymalizować działanie domu jako całości i ułatwić kontrolowanie poszczególnych elementów systemu. Z poziomu takiego sterownika można na przykład obniżyć temperaturę w mieszkaniu lub ściemnić światło w wybranym pomieszczeniu. Dostęp do sterowania jest też zazwyczaj możliwy za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne lub przez przeglądarkę internetową.

Smart home i Internet of Things

Koncepcja smart home i idea Internet of Things (z angielskiego: internet rzeczy) ściśle się łączą. Sam pomysł IoT zakłada ciągłe kontaktowanie się urządzeń i wzajemną wymianę informacji między nimi za pośrednictwem Internetu, sieci elektrycznej lub innych sposobów komunikacji. Kompletna realizacja konceptu smart home jest więc niemożliwa bez uwzględnienia w jego obrębie elementów IoT – stała komunikacja między poszczególnymi częściami systemu to bazowe założenie inteligentnego budownictwa.

Rozwój istniejących systemów

Większość nowoczesnych systemów inteligentnego domu daje możliwość niemal nieograniczonej rozbudowy. Dotyczy to zarówno instalacji przewodowych (na przykład opartych o inteligentną sieć elektryczną KNX), jak i bezprzewodowych (jak te komunikujące się za pośrednictwem Bluetooth czy Wi-Fi). Dzięki temu wraz z pojawiającymi się nowymi potrzebami mieszkańców (takimi jak narodziny dziecka czy kupno samochodu) można modyfikować domowy system smart house, na przykład rozszerzając go o nowe instalacje lub urządzenia.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?

Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 3

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten wpis.

Zobacz również

Top